Bilder fra Alvenestreffet 2012 - Festlig Samvær på Berglund Brygge

[Foto: Knut Sørensen]

(Tilbake)


080_1.JPG
081.JPG
082.JPG
083.JPG
086.JPG
087.JPG
090.JPG
091.JPG
092.JPG
093.JPG
095.JPG
096.JPG
097.JPG
098.JPG
099.JPG
100.JPG
101.JPG
102.JPG
103.JPG
104.JPG
105.JPG
106.JPG
107.JPG
108.JPG
109.JPG
110.JPG
111.JPG
112.JPG
113.JPG
114.JPG
115.JPG
116.JPG
117.JPG
119.JPG
120.JPG
121.JPG
122.JPG
123.JPG
124.JPG
125.JPG
985_1.JPG

(Tilbake)

Created by IrfanView