Oversikt

1_generasjon
Petrine
Kristine
Anna
Olga
Johan Jensen
Hans
Elias Weeks
Karen


Ark 1: 1_generasjon1. generasjon
Barn
1. Elias Arnesen 09.04.1834 28.03.1916 1 Jens Eliassen 19.02.1865 24.04.1964 1 Petrine Arntsen 04.08.1889 07.06.1958
(Pernille Nilsdotter) (Mor til Jens og Agnete) 08.03.1841 26.08.1867 (Nora Eliassen) (tidl.Pedersdtr.,Lakså) 04.10.1867 18.06.1957 2 Kristine Arntsen 13.10.1891 12.08.1986


2 Agnete 08.05.1867 19.03.1951 3 Anna Bendiksen 14.04.1894 09.06.1979
(Hanna Nilsdotter) (Mor til Konrad og Elina) 06.04.1831 23.05.1887 3 Konrad 22.03.1869 06.05.1943 4 Ottar Eliassen 11.08.1896 05.04.1898


4 Elina 21.09.1872 09.12.1891 5 Olga Olsen 02.06.1899 16.09.1983
6 Johan Jensen 24.10.1901 04.04.1988
Peder Nilsen Fra Haukenes i Sørfold 04.05.1829 23.12.1912 1. Aron Andreas 18.10.1863 7 Hans Jensen 22.04.1904 11.07.1989
Karen Olene Aronsdtr. Fra Stamsnes i Nordfold 05.07.1841 18.04.1898 2. Nora El. 04.10.1867 18.06.1957 8 Elias Weeks 17.02.1907 16.09.1997
Foreldre til Nora Eliassen

9 Karen Ånderbakk 28.06.1910 20.08.1994

Ark 2: Petrine

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato Tipp-tipp oldebarn Dato


1 Petrine Arntsen 0408-1889 1 Arild Arntsen 1608-1918 1) Odd Arntzen 1308-1945 1) Mikal Arntzen 2008-1965 1) Kari-Anne Arntzen 2907-1988

0706-1958
0602-1993 (Astrid Arntzen, skilt)


(Jorun Arntzen) 2304-1963 2) Jan-Morten Arntzen 0606-1990
(Odin Arntsen) 1108-1888 (Edith Arntsen) 2709-1921


1905-1993


0607-1975

(Heidi Johansen) 1312-1973 3) Ina Arntzen 3105-1997


4) Simon Arntzen 1312-1998
2) Odd-Are Arntzen 1302-1971 1) Håvard Arntzen 1111-1995
(Gro-Hege Arntzen) 0512-1971 2) Helene Arntzen 1008-1998
3) Vidar Arntzen 1503-1977(Renate Andersen) 0602-1978

(Nadia Arntzen) 1309-1959

2) Willy Arntzen 0609-1949 1) Keit-Brian Berg 3105-1982

3) Audhild Grødahl 2705-1951 1) Frode Grødahl 2307-1972

2) Espen Grødahl 1908-1974

(Jarl Grødahl) 0201-1949
3112-1999

2 Ninny Johanna Arntsen Kirkfjell 21.08.1922 1 Elsa Kirkfjell Bertheussen 15.11.1943 1 Robin Bertheussen 24.12.1969

(Knut Bertheussen) 08.09.1945 2 Tor-Odin Bertheussen 04.07.1975(Reidar Lund Kirkfjell) 21.04.1913 24.06.1997 2 Randi Nelly Kirkfjell Solvoll 04.09.1950(Torfinn Solvoll) 13.11.1945
Ark 3: Kristine

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato Tipp-tippoldebarn Dato
2 Kristine Pauline Arntsen 13.10.1891 1 Alf Amadeus Arntsen 28.09.1915 1 Kjell Ronald Arntsen 30.09.1949 1 Rune Arntsen 22.01.1975 1 Nora Sørensen 17.06.1997

12.08.1986
14.09.2000(Peder Elias Arntsen) 15.11.1891 (Gunvor Johanne Arntsen) 28.01.1920 (Sissel Arntsen) 26.03.1952 2 Vegard Arntsen 06.09.1981


05.02.19822 Ingar Peder Arntsen 15.11.1954 1 Tommy Arntsen 21.01.1976(Ellinor Schønning) 18.05.1956 2 Christer Arntsen 28.08.1981

Bernt Jofred Nordberg Arntzen 05.08.1919 1 Inger Lill Søreng 04.05.1953 1 Kai Aleksander Søreng 04.01.1982
18.11.1999(Gudrun Pernille Irene Arntzen) 11.07.1926 (Geir Søreng) 01.07.1952 2 Kine Margrete Søreng 31.01.19852 Britt Karin Gro Arntzen Mentzoni
1Øyvind Arntzen Mentzoni 18.04.1984


29.01.1960(Tore A. Mentzoni) 27.04.1953 2 Heidi Arntzen Mentzoni 23.02.1988

3 Margrete Arntzen Mentzoni 31.12.1997

3 Karen Pauline Emilie Arntsen 25.10.1927
23.08.1948

4 Roald Jarl Odd Arntzen 09.03.1935 1Karin Anita Arntzen 04.07.1962(Julie Margrethe Arntzen) 02.02.1943 2 Magnar Arntzen 03.08.1964


Ark 4: Anna

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato
3 Anna Bendiksen 14.04.1894 1 Gunnar Nilsen 18.04.1911 1 Irene Asp 17.01.1940 1 Bente Asp 18.11.1960

09.06.1979

(Alf Bendiksen)
(Fostersønn)


(Inger Nilsen) 20.03.1916 (Ernst Asp) 28.12.1937 2 Gunnar Asp 06.04.1962
2 Edel Einås 08.04.1944 1 Jon Helge Einås 02.09.1966
(Hans Einås) 11.04.1941 2 Roger Einås 27.06.1962


3 Gunn-Inger Einås 19.04.1975
3 Bjørn Arild Nilsen 29.01.1952 1 Reneè Nilsen 18.05.1974
(Junn Nilsen) 15.08.1954 2 Lill Grethe Nilsen 03.05.1976


Agnar Olsen 30.06.1918 1 Laila Sandaune 03.11.1942 1 Geir Sandaune 16.11.1966


(Fostersønn) 03.10.1993

(Tordis Olsen) 02.02.1920 (Ivar Sandaune) 29.03.1941 2 Anita Sandaune 12.11.196827.07.1995

3 Ronny Sandaune 27.06.1971
2 Tore Olsen 14.04.1945 1 Liss-Helen Olsen 19.01.1972
(Karin Olsen) 03.03.1948 2 Roy-Olev Olsen 31.12.1973
3 Elly Hansen 21.09.1946 1 Kai-Andre Hansen 10.01.1977
(Dagfinn Hansen) 14.03.1948 2 Hans-Jørgen Hansen 04.10.1984
4 Ann-Kristin Adolfsen 01.07.1961 1 Kato Adolfsen 29.01.1987
(Jann-Eirik Adolfsen) 17.12.1957 2 Ann-Chalott Adolfsen 25.03.1993

Ark 5: Olga

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato
5 Olga Olsen 02.06.1899 16.09.1983 1 Antonie Andorsen 22.09.1938 1 Linda Andorsen 20.05.1966 1 Emilio Duran Andorsen 25.05.1993
(Oskar Olsen) 24.01.1903 23.10.1977 (Eldor Andorsen) 19.06.1937 (Edvardo Duran) 01.03.1964

(John Roger Pettersen) 06.03.1973 2 Mathea Jørgine Andorsen 15.05.1998
2 Erlend J. Andorsen 16.04.1970


Ark 6: Johan Jensen

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato
6 Johan Jensen 24.10.1901 04.04.1988 1 Jorun Kråkmo 01.08.1934 1 Olaug P. Kråkmo 17.04.1953 1 Karoline Kråkmo-Hauge 14.01.1988
(Olaug Jensen) 23.01.1908 17.10.1995 (Per Kråkmo) 17.03.19252 Åge Svein Kråkmo 26.10.1954 1 Elisabeth Pedersen Kråkmo 27.06.1983
( Tove Pedersen) 02.02.1958 2 Kristoffer Pedersen Kråkmo 15.01.1991
3 Sissel Hanne Kråkmo 23.12.1960 1 Markus Kråkmo 19.12.1980


2 Kristian Bygdås Kråkmo 04.06.1987


2 Mary Tollerud 07.01.1938 1 Tom Tollerud 08.04.1963 1 Tina Mari Tollerud 26.02.1997
(Trude Tollerud) 18.07.1970 2 Thomas Andre Tollerud 11.09.1991


3 Jan Jensen 26.11.1940 1 Siv Tone Jensen 11.09.1971 1 Aleksander Jensen Fallingen 10.05.1989


( Borghild Jensen) 24.12.1937 (Tor Arne Fallingen) 08.11.1970 2 Tiril Jensen Fallingen 14.03.1995
2 Finn Arne Jørgensen 19.04.1956

3 Anita Svendsen 29.09.1960 1 Kristoffer Andre Svendsen 29.12.1998
(Odd Svendsen) 02.09.1957


Ark 7: Hans

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato Tipp-tippoldebarn
7 Hans Jensen 22.04.1904 11.07.1989 1 Anne B.P. Larsen 11.03.1932 1 Ann Karin Larsen 14.09.1955 1 Thomas Larsen 28.03.1981
(Astrid Jensen) 25.01.1902 07.04.1991 (Hilmar Larsen) 26.08.1930 (Leif Pedersen) 22.10.1953 2 Lars Tobias Larsen 25.10.1989
2 Håkon Larsen 26.09.1959


(Gry Pedersen) 22.06.1964


3 Ellen Larsen Bjørhusdal 09.10.1961 1 Anders 05.06.1981


2 Aleksander 16.08.1986


3 Kristoffer 08.11.1988
(Rune Bjørhusdal) 25.09.1958 4 Andrine 26.06.1999
4 Mona Larsen 01.09.1968 1 Daniel Larsen 03.05.1986
(Steinar Halvorsen) 23.04.1967


5 Jostein Larsen 04.01.1973


(Renate Lillejord)
2 Jens Berglund 10.07.1934 1 John-Martin Berglund 09.02.1964 1 Iselin Berglund 19.04.1992


(Berit Berglund, skilt) 31.08.1943 (Rikke Waldemarsen) 05.02.1969 2 Regine Berglund 14.03.1995
2 Bjørn Berglund 14.01.1968
(Gro Schjelderup) 25.01.1955 (Ann-Kristin S. Berglund) 13.05.1972
3 Gerd Helene Jensen 07.02.1937 16.05.1937


4 Erling Jensen 18.04.1938 03.05.1981 1 Anne Lise Hansen 18.04.1969 1 Fillip J. Hansen 27.02.1999


(Turid Jensen) 24.05.1941 29.12.1989 (Frode Hansen) 13.07.1972 2. Andreas Hansen 16.02.2001


5 Elin Bartholsen 29.02.1940 1 Aslaug Bartholsen 26.09.1966 1 Andre Kosmo 27.11.1993


(Johan Bartholsen,skilt) 09.08.1927 (Audun Kosmo) 02.06.1963 2 Aron Kosmo 16.08.1996
2 Hilde Bartholsen 19.03.1968Ark 8: Elias Weeks

(Se også side 5 av: Historien om Nora og Jens Eliassen og humannsplassen Stevik (Berglund) (2. del av fortellingen))

(Go to page 5 of: The Story about Nora and Jens Eliassen at the place Stevik (Berglund) (2. part of the story)

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato
8 Elias Weeks 17.02.1907 16.09.1997 1 Normann Weeks 25.07.1938(Angie Weeks) okt. 1915 2 Noreen Weeks 23.04.1940Elias G. Weeks 17.02.1907 16.09.1997 1 Elias Weeks jr. 22.03.1947 23.08.1963(Elayne Weeks) gift 13.02.1946 04.09.1917 2 Karen Long 15.07.1951 1 Dawn Fenyes 24.05.1970 1 Alex Vincent Fenyes 10.09.2000


(Tony Mc Farland) gift okt. 1969
(John Fenyes) gift 09.10.1993 09.06.1970(Vince Long) gift 17.09.1983 09.06.1955 1 Ashley Long 23.05.19853 Maureen Piper (datter av Elayne) 05.06.1938 1 Cathy Stone 06.09.1960 1 Julianne Stone 28.05.1985


(James Piper) gift 08.11.1958 29.03.1938 20.08.1998 (David Stone) 08.05.1959 2 Shawn Stone 03.01.1987
2 Connie Small 23.05.1962 1 Donnie Small 02.06.1996
(Don Small) 02.02.1966 2 Elias Small 12.12.1997

Ark 9: Karen

Barn Dato Barnebarn Dato Oldebarn Dato Tippoldebarn Dato
9 Karen Aanderbakk 28.06.1910 1 Nora Fjellsøy 15.06.1935 1 Kay Celius Fjellsøy 12.03.1955


20.08.1994 (Arne Celius)
(Erling Pedersen) 23.06.1906

2 Anita Celius Pettersen 04.11.1956 1 Thomas Pettersen 23.06.1984

02.03.1938

(Linda Aanderbakk) 15.05.1911


10.05.1987

(Alf Pettersen) 06.10.1946 2 Kenneth Pettersen 05.03.1987


(Einar Fjellsøy) 20.03.1934 3 Eigil Fjellsøy 27.05.1959 1 Lene Eide 20.10.1978


2 Elias Pedersen 08.02.1938 08.02.1938

3 Anders Aanderbakk 03.08.1944 1 Marianne Aanderbakk 10.04.1979(Irene Aanderbakk) 14.09.1953 (Jessamin Bodin, USA) 22.10.1979