Alvenesdagene - 2010

 • Høststormen i 2009 Høststormen i 2009 [Foto: Magnild og Arne Sivertsen]
 • I år ble Alvenesdagene avholdt lørdag 7. august, noe senere enn vanlig. Temaene denne gang var:
  1. Opprettelse av gården Alvenes og utskillelse av brukene der
  2. Gammel bosetting på Alvenes
  3. Ole Arntsens slektsforhold til beboerne på Alvenes
  4. Innbyggertallet under krigsårene 1940 - 1945 på Alvenes, Saga, Nøtnes, Bjørsvik og Stavnes

  I tillegg til hovedtemaene ble det fortalt noen historier både fra gammel tid og krigsårene.

Historier, videoklipp og bilder - Innleggene er lagt inn radvis fra venstre mot høyre
Elin ønsker velkommen Lunchen nytes I dyp konsentrasjon med quiz Bilder fra A-dagene 2010 Ole Arntsen
Krigsårene på Berglund Alf Gabrielsen forteller Folketelling: Saga og Lommeren Gammel bosetting i Alvenes Peter Elias Olsen Alvenes
Olav Laxå: Lærer Olav Laxå: London calling Olav Laxå: Evakuerte i Lakså Olav Laxå: Ungdomslaget Olav Laxå: Viser
Olav Laxå: Mere viser Rolf Johnsen forteller 1 Rolf Johnsen forteller 2 Rolf Johnsen forteller 3 Rolf Johnsen forteller 4
Rolf Johnsen forteller 5 Rolf Johnsen forteller 6 Peder Stavnes forteller 1 Peder Stavnes forteller 2 Peder Stavnes forteller 3
Peder Stavnes forteller 4 Peder Stavnes forteller 5 Peder Stavnes forteller 6 Folketelling i Alvenes Folketelling i Bjørsvik og Nøtnes
Folketelling på Stavnessiden