Nytt Stoff English version

  • Berglund Fra Berglund [Foto: Jens Berglund]
  • Nyheter

    • Den 14. juli 2018 ble det avholdt slektstreff for etterkommere etter Jentine og Søren Mortensen på Stueberg. Treffet ble avholdt i Jens Berglunds gapahuklokaler i Alvenes. Treffet ble en hyggelig sammenkomst med utegrilling og mimring. Knut (yngste sønn av Johan Sørensen) holdt et lite foredrag om de forskjellige sønner og døtre av Jentine og Søren. Totalt møtte det opp 25 etterkommere. Vi takker Jens for velvillig å ha lånt ut lokalene.
    • Under "Yttergarden" ligger denne linken til noen bilder fra treffet:
    • Slektstreff for etterkommere av Jentine og Søren Mortensen 14. juli 2018